Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk
Bomenwijk

Bomenwijk

Vestia ontwikkelt hier in totaal 147 sociale en middenhuur woningen met energielabel A+ en gasloos. In samenwerking met Van Wijnen en Vestia hebben we vanaf sloop tot aan de opleveringen bijgedragen aan dit project.

Zo hebben we het ketenpark ingericht en aangesloten, inclusief de bouwplaatinrichting. Met het grondwerk voor de eerste bouwputten is gestart in de zomer van 2021. Gefaseerd hebben we blok voor blok ontgraven. Hierna zijn er ondergrondse warmtebronnen in de grond geplaatst ten behoeve van verwarming voor de woningen en warm water. Het aanbrengen van hemelwater en vuilwaterriolering hebben we ook in het grondwerk meegenomen en aangesloten op de gemeentelijke riolering.

De inrichtingen van de voor- en achtertuinen hebben we uitgevoerd door terrassen aan te brengen, de staptegels te verzorgen en de schuren te plaatsen. In de tuinen hebben we teelaarde verwerkt zodat de bewoners veel groen kunnen beplanten.

In de bestaande brandgangen hebben we de hemelwater riolering aangepast en trottoirtegels aangebracht.

Opdrachtgever:
Van Wijnen, Vestia
Datum: