Oplevering werkzaamheden Staringbuurt

Onlangs is het werk dat we hebben verricht in de Staringbuurt in Rotterdam opgeleverd. In opdracht van Gebr. Verschoor hebben we hier een Wadi (waterafval door infiltratie) aangelegd en de riolering. Vervolgens hebben we de bestrating gedaan. Een mooie klus en het resultaat mag er zijn!