Oplevering werkzaamheden Bomenwijk

In samenwerking met Van Wijnen en Vestia is het werk Bomenwijk in Delft bijna opgeleverd. Vestia ontwikkelt hier in totaal 147 sociale en middenhuur woningen met energielabel A+ en gasloos. We hebben hier vanaf sloop tot aan de opleveringen aan bijgedragen.

Zo hebben we het ketenpark ingericht en aangesloten, inclusief de bouwplaatinrichting. Met het grondwerk voor de eerste bouwputten is gestart in de zomer van 2021. Gefaseerd hebben we blok voor blok ontgraven. Hierna zijn er ondergrondse warmtebronnen in de grond geplaatst ten behoeve van verwarming voor de woningen en warm water. Het aanbrengen van hemelwater en vuilwaterriolering hebben we ook in het grondwerk meegenomen en aangesloten op de gemeentelijke riolering.

De inrichtingen van de voor- en achtertuinen hebben we uitgevoerd door terrassen aan te brengen, de staptegels te verzorgen en de schuren te plaatsen. In de tuinen hebben we teelaarde verwerkt zodat de bewoners veel groen kunnen beplanten.

In de bestaande brandgangen hebben we de hemelwater riolering aangepast en trottoirtegels aangebracht.

Nu het bijna is afgerond gaan we het gehele ketenpark afkoppelen en de repac verharding en stelconplaten afvoeren. De gehele woonwijk (ook waar niet gebouwd is) wordt  opgeruimd en schoon achter gelaten.

Het complete project wordt eind maart 2023 opgeleverd!